فروش تجاری،مغازه در شهر پرديس

0 تومان

مشخصات ملک

متراژ
26

توضیحات

مغازه در مجتمع تجاری فعال، موقعیت عالی، سرمایه گذاری مطمئن

تصاویر ملک